Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Tolhuis

Tolhuislaan 142

9000 Gent

Hoofdapotheker: Jeroen De Valck

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0413 595 528

Machtigingsnummer APB: 442152

Telefoonnummer: 09 223 21 60

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.